en ven

Tryghed og trivsel til psykisk sårbare børn og voksne

En ven er en blød ledsager i stof der har sammenlignelige fællespræg med et menneske, ligheder med et kram og stimulerer med berøring, ensartethed og varme

En ven kan fungere som sutteklud, sovekammerat, krammebamse, en ven at holde i hånden og meget mere. 

Et hjælpemiddel der kan fungere som en positiv støtte og ressource, som er til stede og som skaber en oplevelse af nærhed, ro og tryghed i en svær stund. En fornemmelse at blive holdt af, og holdt om.  En Ven øger den menneskelige trivsel og giver den tryghed og støtte der er brug for.  

 Læs mere om en ven…

eva

På institutioner, plejecentre og i private hjem giver en ven mulighed for samtaler og sociale relationer, imellem den sårbare, pårørende, en ven og plejepersonale

Kunder siger...

Allerede da vi modtog vores venner, blev de modtaget med nysgerrighed. Nogle beboere var slet ikke interesseret og andre spurgte meget ind til dem, nogle sad sågar og snakkede med dem

KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen, Borgercenter Handicap

Vi ser en god pædagogisk hjælp i en ven.
Den lille fungerer rigtig godt i trygheds situationer.
Et eksempel er en dement borger med Downs, der bruger meget tid på at kysse den lille ven og sove med den.

Om det er vennens skyld, er jeg ikke helt overbevist om endnu, men det er blevet lettere at få borgeren i seng om aftenen

KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen, Borgercenter Handicap

Den store ven vises interessen til spørgsmål “ Hvad er det “ og grinen mens man peger. Vores store ven var væk i en periode. Der var simpelthen en beboer fra en anden afdeling, der havde taget den med til sin egen etage for at se på sine fugle

KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen, Borgercenter Handicap

Et hjælpemiddel der kan fungere som en positiv støtte og ressource, som er til stede og skaber en oplevelse af nærhed, ro og tryghed i en svær stund. …. I en svær stund, en fornemmelse at blive holdt af, og holdt om. 

”En lille ven” er brugt i palliative situationer hvor angstsymptomer har været meget urolige og ubehagelige for personen. Her er vi lykkedes med at bryde den negative stressfyldte angstspiral ved at tilrettelægge og udøve en omsorg der dels opfylde personens behov og samtidig genetablere tillid, ro og tryghed.

Taarnby kommune

Plejehjemmet ugandavej

Når vi her på Plejehjemmet Ugandavej bruger forskellig hjælpemiddel og teknologi er det som et supplement til udøvelsen af helhedsorienteret rehabiliterende ældre- og demensvenlig omsorg og medicinsk behandling.

”En lille ven” har sammenlignelige fællespræg med et menneske, ligheder med et kram- eller kælemenneske, og stimulerer med berøring, ensartethed og varme.

Et hjælpemiddel der kan fungere som en positiv støtte og ressource, som er til stede og skaber en oplevelse af nærhed, ro og tryghed i en svær stund. …. I en svær stund, en fornemmelse at blive holdt af, og holdt om.

TAARNBY KOMMUNE

Plejehjemmet ugandavej

en ven er designregistreret i EU

At en ven er designregistreret i EU betyder at designet er beskyttet mod kopiering i alle 27 EU-lande inklusiv Danmark

Health & Rehab Scandinavia
Bella Centeret i København, 16. – 18. Novmeber 2021
Startup-Zonen – C2 – 060


Center for velfærdsteknologi Ålborg
Udstilling april 2022 til  december 2022


DOKK X
Udstillingen Sund og stærk med velfærdsteknologi, maj 2022 til  november 2022

Damkærvej 37, 8500 Grenaa – DK
+45 2444 7452      mail@enven.dk

Medlem af